Indtast søgeord:

Vælg ord:
Adaptiv test
Aktivist
Animation
Ansvar for egen læring
Asymmetrisk vejledning
Asynkron
Asynkron konference
Audio konference
Avatar
Avi
Backup
Best practice
Blended learning
Blog
Bogmærke
Bookmark
Browser
Brugergrænseflade
CBT
Chat
Client
Codec
Computerbaseret undervisning
Copyright
Cyberspace
Deduktiv undervisning
Deltagerforudsætninger
Diagnostisk test
Didaktik
Differentiering
Dilemmaspil
Diskussionsforum
Download
Editor
Edutainment
Effekt (af e-læring)
E-læring
E-læringsdidaktik
E-læringskoncept
E-læringsmateriale
E-læringsportal
E-læringsspil
Emoticons
E-portfolio
Evaluator
Evaluering
Facebook
FAQ
Fil
Firewall
Fjernundervisning
Flash
Flowdiagram
Fokuspunkter i e-læring
Forfatterværktøj
Formativ test
Freeware
GAB-analyse
GIF
GIF-animation
Google
Google Docs
Grafisk brugegrænseflade
Holdorganiseret e-undervisning
Hyperlink
Hypertekst
IKT
I-map-metoden
Intelligenser
Interaktionsbetingelser
Interaktiv tavle
Interaktivitet
Interface
Internet 2.0
Intranet
It
IWB
JPG / JPEG
Katalysator
Klient
Kognitivistisk læringsteori
Kollaborativ læring
Kommunikationsformer
Kommunikationsplatform
Kommunikationsregler
Kompetence
Komplekse problemstillinger
Komprimeret
Konferencemiljø
Konferencesystem
Konsistent
Konstruktivistisk læringsteori
Kooperativ læring
Learning Management System
Link
LMS
Læring
Læringsmiljø
Læringsobjekt
Læringsprofil
Læringsstil
Læringsstrategi
Metakommunikation
Metalæring
Metaniveau
Metodik
Mobil e-læring
Mobil enhed
Motivation
Multimedie
Multiple Choice Test
Målgruppe-analyse
Netikette
Netlæring
Open source
PDA
PDF-format
Pervasiv læring
Podcast
Portfolio
Pragmatiker
Prezi
Problembaseret undervisning
Problemorienteret undervisning
Proces-skrivning
Præsentationsværktøj
Prætest
Refleksion
Reflektor
Shareware
Simulering
Situationsspil
Smileys
Social Software
Socialkonstruktivistisk læringsteori
Styresystem
Summativ test
Symmetrisk vejledning
Synkron
Synkron kommunikation
Synkron konference
Systemkrav
Taksonomi
Teknologistøttet undervisning
Teoretiker
Test
Testpædagogik
Tracking
Træningsprogrammer
Træningstest
Twitter
Underviserrolle
Undervisningsmiljø
Upload
URL
User interface
Vejledningskontrakt
Videndeling
Videokonference
Virtuel
Virtuel personlighed
Virtuel Portfolio
Virtuelt klasseværelse
Virtuelt rum
Visiteringstest
Visualisering
WBT
Web 2.0
Webbrowser
Webcam
Webdesign
Webeditor
Weblog
Webside
Website
Wiki
Wikipedia

Velkommen til e-pædagogisk ordbog

I den e-pædagogiske ordbog kan du finde definitioner og forklaringer på mange af de begreber, som anvendes i @ventures/eVidenCenters tekster og kurser omhandlende e-læring.
Til mange af opslagene knytter sig link til artikler og temahæfter, som giver uddybende forklaringer på begreberne.